Danh mục

Khoảng giá

Thương hiệu

Xem thêm»

ĐÍCH ĐẤM & ĐÍCH ĐÁ

(26 sản phẩm)
Đích đỡ tròn bàn tay W8651
500.000₫ 440.000₫
Đích đỡ bàn tay Everlast
600.000₫ 500.000₫
Đích đấm Focus Pads BN1501
600.000₫ 500.000₫
Lampor tay Wolon W861
400.000₫ 320.000₫
Đích đỡ bàn tay Kangrui
600.000₫ 500.000₫
Đích đá đơn Champion loại to
130.000₫ 130.000₫
Đích đá đôi Champion loại to
165.000₫ 165.000₫
Đích đá đơn Kangrui
145.000₫ 145.000₫
Đích đấm Kangrui
350.000₫ 350.000₫
Đích đá vuông Kangrui loại to
490.000₫ 490.000₫
Con nộm vật tập võ
3.500.000₫ 3.200.000₫
Con nộm võ lật đật
3.800.000₫ 3.800.000₫
Con nộm tập võ Silicon cao cấp
8.500.000₫ 7.450.000₫
Con nộm tập võ lật đật
4.500.000₫ 3.700.000₫
Hình nộm người tập võ
8.500.000₫ 7.500.000₫
Hình nộm tập đấm loxo
6.500.000₫ 6.500.000₫

Danh mục sản phẩm

0981 247 888