Khoảng giá

Thương hiệu

Xem thêm»

THANH ĐÒN TẠ

(18 sản phẩm)
Đòn tạ tay 0,35m
150.000₫ 140.000₫
Đòn tạ tay 35cm nhập khẩu
220.000₫ 180.000₫
Đòn tạ 1,2m
300.000₫ 270.000₫
Đòn đẩy tạ 1,5m
350.000₫ 330.000₫
Đòn đẩy tạ 1,8m
380.000₫ 360.000₫
Đòn tạ chữ Z phi 27
550.000₫ 550.000₫
Đòn tạ tay phi 50
500.000₫ 450.000₫
Đòn tạ 1,2m phi 50
1.300.000₫ 1.100.000₫
Đòn tạ hình chữ Z lỗ tạ phi 50
1.400.000₫ 1.100.000₫
Đòn tạ 1,5m phi 50
1.300.000₫ 1.200.000₫
Đòn tạ 1,8m phi 50
1.450.000₫ 1.300.000₫
Đòn tạ 2,2M phi 50
2.000.000₫ 1.750.000₫
Đòn tạ tập deadlift phi 50
1.900.000₫ 1.700.000₫
Đòn tạ chữ H lỗ tạ phi 50
1.500.000₫ 1.350.000₫
Đòn tạ uốn gánh vai
600.000₫ 600.000₫
Đòn tạ 2m phi 50
1.600.000₫ 1.400.000₫
Đòn tạ hình chữ nhật
850.000₫ 750.000₫

Danh mục sản phẩm

0981 247 888